Η ιστορική σχέση ανάμεσα στο χωριό Λάμποβο της Β. Ηπείρου και στο λάμποβο (εμποροπανήγυρη) της Παραμυθιάς...

Λάμποβος αποκαλείται το παζάρι, η εμποροπανήγυρη, που γίνεται στις αρχές Οκτωβρίου, στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας. Η ονομασία προέρχεται από το Λάμποβο, ένα χωριό κοντά στο Αργυρόκαστρο της Αλβανίας. Λέγεται ότι η εμποροπανήγυρη είχε  συσταθεί εκεί από τον Ιουστινιανό, τον 6ο αι. μ.Χ. και μεταφέρθηκε, μέσω της επέκτασης του εμπορίου και της μετακίνησης πληθυσμών, στην Παραμυθιά. Σύμφωνα με τον ιστορικό Πετρίδη η πρώτη αναφορά για το Λάμποβο γίνεται στο "Χρονικό της Δρυοπίδος", όπου "ο Κωνσταντίνος ο Δρυϊνουπολίτης
ο εκ χώρας Λαμπόβου", σημειώνεται ως κυβερνήτης επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού . Ο ίδιος ιστορικός
επισημαίνει: "Εις τρία μέρη υπάρχει το όνομα τούτο: α) εν τω χωρίω τω κειμένω παρά το Λιμπόχοβον εις την επαρχίαν Αργυροκάστρου...β) εις το έτερον χωρίον του Αργυροκάστρου, και γ) εις την Παραμυθίαν Θεσπρωτίας Τσαμουριάς νυν, ένθα πανήγυρις υπό το όνομα τούτο. Κατά την παράδοσιν...το χωρίον Λάμποβον, όπερ κείται παρά το Λιμπόχοβον, ην το αρχαιότερον των άλλων και εξ αυτού προήλθον τα λοιπά δυο ονόματα."Το λάμποβο Παραμυθάς, θεωρείται το πιο παλιό παζάρι της Ηπείρου με ιδιαίτερη ακμή τον 18ο αι., όταν στην περιοχή παρατηρείται έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στις μέρες μας, μολονότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, το παζάρι της Παραμυθιάς, αν και δεν είναι όπως παλαιά, εντούτοις αποτελεί γεγονός, που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς πολιτιστικό. Μαζί με τους πλανόδιους πραματευτάδες και τα εμπορεύματά τους, δημιουργούνται ιδέες και όνειρα για μια καλύτερη ζωή και αποτυπώνονται πολιτισμικά στοιχεία. Παλαιότερα στο παζάρι συμμετείχαν κυρίως οι μετακινούμενοι έμποροι από περιοχή σε περιοχή, οι μικροί παραγωγοί που ήθελαν να ανταλλάξουν τα προϊόντα τους με άλλα που οι ίδιοι δεν είχαν. Σημαντική ήταν και η αγοραπωλησία ζώων. Το παζάρι τόνωνε το τοπικό εμπόριο, βοηθούσε στην επικοινωνία των ανθρώπων και πρόσθετε ένα διαφορετικό, πιο χαρούμενο χρώμα, στη ζωή των απλών ανθρώπων, καθώς έβρισκαν την ευκαιρία εκτός από τις εμπορικές δραστηριότητες και τις αγοραπωλησίες να διασκεδάζουν, τρώγοντας, πίνοντας και χορεύοντας.