Να καταγραφούν και να ενισχυθούν οι ανήλικοι στη Θεσπρωτία, που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας...

Να καταγραφούν και να ενισχυθούν οι ανήλικοι στη Θεσπρωτία, που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας. Ενδοχομένως οικογένειες να μην έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν τα παιδιά τους σε ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά στις ανάγκες τους για φροντιστήρια κ.λπ. Κάποιοι πρέπει να ενδιαφερθούν γι' αυτά τα παιδιά. Η Περιφέρεια Ηπείρου θέλει να
κάνει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά υπάρχουν διάφορες δυσκολίες, όπως το ότι, για κοινωνικούς λόγους, γονείς δεν ζητούν βοήθεια ή αρνούνται να τη λάβουν.