Μειώνεται ο πληθυσμός της Θεσπρωτίας...

Μειώνεται συνέχεια τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της Θεσπρωτίας. Αιτίες η υπογεννητικότητα, η αύξηση των θανάτων και η μετανάστευση των Θεσπρωτών στο εξωτερικό. Το δημογραφικό πρόβλημα για την περιοχή  καταλήγει, αφού είναι αξιοσημείωτο ότι δεν έχει    δεδομένα συγκρίσιμα ακόμη και με την γειτονική Αλβανία. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει η μικρή Θεσπρωτία, και μπορεί μακροχρόνια να αποδειχθεί μοιραίο, είναι το δημογραφικό. Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού αποτελεί κύριο στοιχείο
  για την οικονομία, την κοινωνική ανάπτυξη,  το πληθυσμιακό ισοζύγιο. Το δημογραφικό δεν είναι μονοσήμαντο γεγονός, εμφανίζει πολλές προεκτάσεις.