Η φωνή (κλαγγή) αετού στον ουρανό χωριού της Θεσπρωτίας (video)...

Ένα εκπληκτικό, πραγματικά, βίντεο, κατέγραψε κάτοικος του χωριού Πολυδρόσου Θεσπρωτίας, όπου φαίνεται αετός να πετά στον ουρανό και να ακούγεται η φωνή του. Από τη φωνή του αετού προέρχεται και η λέξη κλαγγή. Με την ίδια λέξη χαρακτηρίζεται καταχρηστικώς και ο ήχος των όπλων, «κλαγγή των όπλων». Κλαγγή λέγεται επίσης και ο ήχος  του τόξου. Ο αετός κλαγγάζει, ενώ το γεράκι κρώζει (κρωγμός).   Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αναφέρει:
"...και άνω της κεφαλής της ήκουε την κλαγγήν των αετών και τους κρωγμούς του ιέρακος". Στις μέρες μας οι αετοί έχουν μειωθεί και οι κυριότερες αιτίες είναι: οι επεμβάσεις στους υγρότοπους και στους χώρους φωλιάσματος, το κυνήγι,  η καταστροφή των δασών, η καταστροφή των φωλιών, τα γεωργικά δηλητήρια και η διάνοιξη δρόμων.