Μελετήθηκαν με σύγχρονες μοριακές τεχνικές DNA τα βακτήρια του ποταμού Καλαμά από 3 Πανεπιστήμια!

Σε έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επιστημονικός υπεύθυνος Ήρα Καραγιάννη), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Georgia Institute of Technology των ΗΠΑ, μελετήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων μοριακών τεχνικών αλληλλούχισης DNA, οι εποχικές αλλαγές των βακτηρίων στον ποταμό. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η ανίχνευση των παραγόντων, που καθορίζουν την ποικιλότητα των μικροοργανισμών. Η μεταδιαδακτορική  ερευνήτρια του Τμήματος
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αλεξάνδρα Μεζίτη κοινοποίησε στην Πανελλήνια Κίνηση "Καθαρός Καλαμάς" τα κυριότερα σημεία της έρευνας αυτής.  Σημειώνει μεταξύ άλλων η κ. Μεζίτη: