Στο τελικό στάδιο η συντήρηση των τοιχογραφιών της ιστορικής Ιεράς μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου

Στο τελικό στάδιο   βρίσκεται το έργο της συντήρησης των τοιχογραφιών της ιστορικής Ιεράς μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Γηρομερίου στη Θεσπρωτία. Η δουλειά, που έχει γίνει μέχρι τώρα, κρίνεται ως απολύτως ικανοποιητική. Εδώ και μερικούς μήνες έχουν σταματήσει οι εργασίες, που θα συνεχιστούν και πάλι το Φθινόπωρο. Έτσι το καθολικό λειτουργείται, ενώ όταν επανεκκινήσει η συντήρηση, οι ακολουθίεςθα τελούνται σε παρακείμενο παρεκκλήσιο.   Το καθολικό της μονής εσωτερικά παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον, καθώς στολίζεται
από αγιογραφικό διάκοσμο του 16ου και 17ου αιώνα. Το δεύτερο στρώμα των τοιχογραφιών (1679) είναι λαϊκής τεχνοτροπίας της εποχής εκείνης ενώ το πρώτο, του 16ου αιώνα (1568-1590), είναι βυζαντινής τεχνοτροπίας και έχει την μοναδική ανάμεσα στα μνημεία της Ηπείρου, να συνδυάζει στοιχεία της βυζαντινής τέχνης, που ανήκει στην Κρητική Σχολή και στην σχολή της Δυτικής Ελλάδος, με στοιχεία της Δυτικής τέχνης. Ο εμπνευσμένος αγιογράφος, δυστυχώς,  είναι άγνωστος. Το τέμπλο του Καθολικού, το οποίο κατά τη συντήρηση έχει αφαιρεθεί, είναι αξιόλογο έργο ξυλογλυπτικής κατασκευασμένο το 1824 και επιχρυσωμένο το 1829. Οι εικόνες του τέμπλου κατασκευάστηκαν το 1824 και είναι έργα του Δημητρίου Παπαδιαμάντη από το Ζαγόρι.