Μοναδική πανελλαδικά αποικία ερωδιών στο νησάκι Πρασούδι της Θεσπρωτίας,που αυξάνεται χρόνο με το χρόνο!

Μοναδική πανελλαδικά αποικία ερωδιών υπάρχει στο νησάκι Πρασούδι της Θεσπρωτίας! Γι' αυτό κάθε χρονιά γίνεται  καταμέτρηση των φωλιών των ερωδιόμορφων, όπως Λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta), γελαδάρηδες (Bubulcus ibis) και χαλκόκοτες (Plegadis falcinellus), που φιλοξενεί το νησάκι, το  οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του δέλτα Καλαμά. Το σύνολο των φωλιών των
ερωδιόμορφων εντοπίζεται πάνω σε αγριελιές. Σύμφωνα με την καταμέτρηση για το 2016 από τον Φορέα Διαχείρισης Στενώ και Εκβολών ποταμού Αχέροντα και Καλαμά, ο αριθμός των φωλιών των τριών ειδών ερωδιών παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία δύο έτη και αυτό οφείλεται κυρίως στην αφθονία τροφής στα πλούσια υγροτοπικά συστήματα, που δημιουργούνται στην εύφορη κοιλάδα του δέλτα Καλαμά. Ο αριθμός των αναπαραγόμενων ζευγαριών των λευκοτσικνιάδων κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα σε σύγκριση με το 2015, ενώ παρατηρείται μια αύξηση στα αναπαραγόμενα ζευγάρια της χαλκόκοτας και του γελαδάρη, γεγονός πολύ σημαντικό για τα είδη αυτά τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η μελέτη και η in situ έρευνα της αποικίας αποτελούν βασικά εργαλεία του φορέα διαχείρισης για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ερωδιόμορφων στο πέρασμα του χρόνου αλλά και για τη διαχείριση της περιοχής, που ανήκει στο δίκτυο των περιοχών NATURA2000.