Κρίση μαστίζει τις έντυπες εκδόσεις (εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία) και στη Θεσπρωτία...

Κρίση μαστίζει τις έντυπες εκδόσεις (εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία) και στη Θεσπρωτία. Ενδεικτικό είναι ότι οι εφημερίδες και τα περιοδικά των συλλόγων περιορίστηκαν αισθητά, ενώ τα βιβλία, που εκδίδονται από ντόπιους συγγραφείς, λιγόστεψαν. Η εξαετής οικονομική και κοινωνική κρίση σαφώς δημιουργεί προβλήματα στα έντυπα και  γενικά στις χάρτινες εκδόσεις. Ωστόσο το πρόβλημα είναι κατ' εξοχήν διαρθρωτικό και αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης και μεταβολής, η οποία υπήρξε
ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έθεσε υπό αίρεση και αμφισβήτηση συνολικά την παραγωγική βάση του κλάδου των εκδόσεων και εκτυπώσεων.Η υπερανάπτυξη του Internet και των social media, σε συνδυασμό με τις νέες συσκευές - μοντέρνα τηλέφωνα, τάμπλετ και άλλα - και τα ισχυρά δίκτυα που προσέφεραν άπειρες δυνατότητες χρήσης και πρόσβασης σε οποιασδήποτε μορφής περιεχόμενο, μετέβαλαν δραματικά τις οικονομικές συνθήκες και βεβαίως άλλαξαν καταναλωτικές και άλλες συνήθειες. Η ζήτηση πνευματικών αγαθών και υπηρεσιών ενημέρωσης όχι μόνο δεν μειώθηκε,αλλά αντιθέτως πολλαπλασιάστηκε. Με τη διαφορά ότι τα ίδια αγαθά και τις αυτές υπηρεσίες προσφέρουν νέοι, διεθνικοί κατά βάση παίχτες. Στη νέα και διευρυμένη αγορά κυριαρχούν οι μηχανές αναζήτησης, τα ισχυρά ηλεκτρονικά δίκτυα πωλήσεων, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί και συγγενείς προς αυτούς επιχειρήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται στο μέγιστο βαθμό τους παραγωγούς περιεχομένου,αποδίδοντας τα ελάχιστα.