Για ένα έτος ακόμη οι ηλικιωμένοι Πλαταριάς και Πέρδικας θα έχουν τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας...

Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" θα συνεχιστεί η λειτουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του δήμου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 211.633,86 ευρώ. Έτσι τα δύο ΚΗΦΗ, που λειτουργούν στα αντίστοιχα δημοτικά διαμερίσματα Πλαταριάς και Πέρδικας του δήμου Ηγουμενίτσας από το 2013. Η συγκεκριμένη πράξη θα παρέχει υπηρεσίες σε 50 ωφελούμενους. Η χρηματοδότηση αφορά την μισθοδοσία του
υφιστάμενου προσωπικού των δύο ΚΗΦΗ (μια νοσηλεύτρια, μια κοινωνική φροντίστρια, μια βοηθητική  και έναν οδηγό στο ΚΗΦΗ Πλαταριάς και μια κοινωνική φροντίστρια στο ΚΗΦΗ Πέρδικας), αλλά και την πρόσληψη νέου προσωπικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων στις ειδικότητες: ενός κοινωνικού φροντιστή και 2 άτομα εξωτερικούς συνεργάτες (γιατρός και φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής) για το ΚΗΦΗ Πλαταριάς και ενός κοινωνικού φροντιστή, ενός νοσηλευτή, ενός ατόμου βοηθητικό προσωπικό και 2 άτομα εξωτερικούς συνεργάτες (γιατρός και φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής) για το ΚΗΦΗ Πέρδικας.