Χιλιάδες ασθενείς εξυπηρετεί το μικρό επαρχιακό νοσοκομείο Φιλιατών!

Χιλιάδες ασθενείς περνούν κάθε χρόνο από το γενικό νοσοκομείο Φιλιατών, αφού αυτό εξυπηρετεί τον μόνιμο πληθυσμό του νομού  Θεσπρωτίας (43.500). Αυτούς, που διέρχονται από την περιοχή, λόγω της Εγνατίας οδού και του λιμανιού Ηγουμενίτσας. Τον μεγάλο αριθμό των τουριστών, που επισκέπτονται τον τόπο κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τον πληθυσμό της Νότιας Αλβανίας, της Νότιας Κέρκυρας , των
Παξών και της Πάργας.  Η
συνολική δύναμη κλινών του νοσοκομείου ορίζεται σε ενενήντα με βάσξ τον υπάρχοντα οργανισμό λειτουργίας του. Σκοποί του νοσηλευτικού ιδρύματος στους Φιλιάτες είναι η παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.