Οι ελιές της Μπολιάνας Φιλιατών, χαρακτηρίζονται ως οι πιο νόστιμες φαγώσιμες!

Οι ελιές στη φημισμένη Μπολιάνα Φιλιατών, λέγεται πως είναι οι πιο νόστιμες φαγώσιμες πανελλαδικά. Οι κάτοικοι του χωριού Γολά, συνοικισμός του οποίου είναι η Μπολιάνα, ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την κτηνοτροφία, τη γεωργία και ιδιαιτέρα με την παραγωγή των περίφημων ελιών που είναι γνωστές ως «ελιές Μπολιάνας». Η καλλιέργεια της ελιάς είναι από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα στη Θεσπρωτία,  σχεδόν στο
σύνολό της ξηρική και για ελαιοποίηση, καταλαμβάνοντας έκταση της τάξης των 120.000 στρεμμάτων. . Οι κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Ντόπια Μεσόκαρπη και η Λιανοληά Κερκύρας (για ελαιόλαδο) ενώ σε μικρές εκτάσεις καλλιεργείται και η τοπική ποικιλία Μπολιάνα (για βρώσιμη ελιά). Η διάθεση του ελαιολάδου στην τοπική αγορά γίνεται απευθείας από τους παραγωγούς και οι μεγαλύτερες ποσότητες προωθούνται στην Ιταλία μέσω χονδρεμπορικών επιχειρήσεων άλλων περιοχών.