Εκπονήθηκε αναπτυξιακό σχέδιο για τον ποταμό Καλαμά...

Τι δήλωσε στην "Κάτοψη", ο αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα π. Γεώργιος Τζώρτζης...
Αναπτυξιακό σχέδιο για τον ποταμό Καλαμά εκπονήθηκε από το  Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα, που θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως δήλωσε στην "Κάτοψη"ο αντιπρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα και πρόεδρος της Πανελλήνιας Κίνησης "Καθαρός Καλαμάς" π. Γεώργιος Τζώρτζης, "πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, αφού μέσα από διάνοιξη μονοπατιών και άλλες παρεμβάσεις,
θα υπάρξει δυνατότητα προστασίας του ποταμού". Ο π. Γεώργιος Τζώρτζης θεωρεί ότι η καθαρότητα του Καλαμά είναι πρωταρχικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για τη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας.