Το Μουσείο "Το Σπίτι της Ρένας" στην Ηγουμενίτσα διασώζει τη λαϊκή παράδοση και προωθεί τον εθελοντισμό!

Το Μουσείο «Το Σπίτι της Ρένας» στην Ηγουμενίτσα, ενισχύει και αναδεικνύε τη πολιτιστική ταυτότητα της Θεσπρωτίας, διασώζοντας τη λαϊκή παράδοση. Το Μουσείο Πολιτισμού και Παράδοσης "Το Σπίτι της Ρένας" εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2012, αλλά προηγήθηκαν δέκα χρόνια  προσπάθειας, μα πάνω απ' όλα μεράκι.  Σ' αυτό εκθέτονται  - περισσότερα από 2000 εκθέματα -αυθεντικές φορεσιές, κεντήματα υφαντά της περιοχής, δημιουργημένα στο χέρι, αλλά και στον αργαλειό, και πολλά άλλα χρηστικά αντικείμενα της καθημερινότητας.  Ακόμη οργανώνονται εκδηλώσεις και σεμινάρια, που αναβιώνουν την παράδοση, ενώ προωθείται η ιδέα του εθελοντισμού, αφού δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να συμβάλουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητές τους στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων του Μουσείου.  Τον χώρο αυτό, ο οποίος είναι μοναδικός στην Ελλάδα ως προς σύνθεσή του, επισκέπτονται συχνά μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.