Φραγκοσυκιές ξεκινούν να καλλιεργούν αγρότες στη Θεσπρωτία, η αρχή έγινε στο Τρικόρυφο Φιλιατών!

Φραγκοσυκιές ξεκινούν να καλλιεργούν αγρότες στη Θεσπρωτία, η αρχή έγινε στο Τρικόρυφο Φιλιατών! Η θεσπρωτική γη προσφέρεται για την καλλιέργεια φραγκοσυκιάς, που μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.  Πρόκειται για μια εναλλακτική καλλιέργεια, που αξιοποιεί φτωχά εδάφη. Η φραγκοσυκιά φύεται σε ξηρά ή άνυδρα εδάφη. Είναι, δηλαδή, ξηροφυτικό είδος. Μπορεί να επιβιώσει σε παρατεταμένες
περιόδους ανομβρίας, καθώς έχει  δυνατότητα που να αποθηκεύει νερό στους ιστούς της. Από την επεξεργασία των καρπών της παράγονται πολλά
προϊόντα διατροφής, όπως είναι γλυκά, μαρμελάδες, κομπόστες, καλλυντικά, οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ. Επίσης οι βλαστοί του φραγκόσυκου, μαζί με τους καρπούς ή τα υποπροϊόντα της μεταποίησης, αφού απομακρυνθούν τα αγκάθια χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία ως ζωοτροφή, επειδή είναι πολύ θρεπτικοί. Αποδίδει περίπου 30 τόνους κλαδόφυλλων το στρέμμα. Η φραγκοσυκιά είναι φυτό που δεν έχει εχθρούς. Ετσι το κόστος καλλιέργειας είναι πολύ χαμηλό. Η ανάγκη του φυτού για νερό είναι ελάχιστη.