45 Θεσπρωτοί μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου ανακαλύπτουν τις φυσικές επιστήμες στην Παραμυθιά!

Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου 2016 λειτουρεί θερινό σχολείο φυσικών επιστημών στην Παραμυθιά   και το θέμα του είναι «Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο του αύριο στο Δήμο Σουλίου και στη Θεσπρωτία». Συμμετέχουν 42 μαθητές, απόφοιτοι Γ΄ τάξης Γυμνασίου και της Α΄ τάξης Λυκείου σχολικού έτους 2015-16 και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων και ειδικών επιστημόνων. Γενικός σκοπός  του Θερινού Σχολείου είναι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών να κάνει ικανούς τους μαθητές  να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και τις μεταβολές τις οποίες η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στόχοι του Θερινού Σχολείου είναι οι μαθητές να μελετούν και αξιολογούν τα δεδομένα τςα οποία συνέλεξαν από την παρατήρηση  και την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το θερινό σχολείο Παραμυθιάς, τελεί υπό τη αιγίδα του Δήμου Σουλίου, σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικών Επιστημών Περιφέρειας Ηπείρου κα Αλεξάνδρα Σούλη. Υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε Θεσπρωτίας, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Δήμου Σουλίου και εκπαιδευτικούς ΦΕ του ν. Θεσπρωτίας.