25 χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η νοσηλευτική σχολή Φιλιατών...

Είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας, από το 1991, συμπλήρωσε η Νοσηλευτική Σχολή του νοσοκομείου Φιλιατών. Χρηματοδοτείται από το νοσοκομείο και στεγάζεται- με ενοίκιο- στο ιδιόκτητο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλιατών. Από αυτή έχουν περάσει χιλιάδες σπουδαστές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν πάρει πτυχία και σημαντικά εφόδια γνώσης, από μια πλειάδα έμπειρων εκπαιδευτικών. Πολλοί από τους
πτυχιούχους της σχολής έχουν αποκατασταθεί και επαγγελματικά, στο νοσοκομείο και αλλού- επαληθεύοντας την πραγματικότητα και την φήμη της Σχολής Φιλιατών ότι οι απόφοιτοί της είναι καλά καταρτισμένοι και γι΄αυτό περιζήτητοι. Για την εγγραφή των σπουδαστών-τριών χρειάζεται πρωτότυπο απολυτήριο Λυκείου ή αποδεικτικό αποφοίτησης Λυκείου.