ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: Το βραβευμένο από την UNESCO ως καλοσυντηρημένος παραδοσιακός οικισμός χωριό...

Η Κεραμίτσα Φιλιατών είναι χωριό βραβευμένο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, από την UNESCO ως καλοσυντηρημένος παραδοσιακός οικισμός, επί προεδρίας στην κοινότητα, ακόμη δεν είχαν γίνει οι συγχωνεύσεις  σε δήμους,  του αείμνηστου Λάμπρου Τσάβαλου, που με τη βοήθεια και τη στήριξη των κατοίκων είχε αναδείξει το χωριό του. Χαρακτηριστικό σημείο της οι πέτρινες πηγές της, απ΄ όπου ρέει άφθονο, δροσερό και καθαρό νερό, δίπλα στο κοινοτικό κατάστημα, μέσα σε
πλατάνια. Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, η Κεραμίτσα αποτελούσε τσιφλίκι των μουσουλμάνων αγάδων των Φιλιατών. Κατά τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων, το χωριό είχε πληθυσμό 1000 κατοίκων και διέθετε ελληνικό γραμματοδιδασκαλείο, στο οποίο φοιτούσαν 60 μαθητές. Στις αρχές Νοεμβρίου του 1912, κατά τη διάρκεια του Α' Βαλκανικού Πολέμου, το χωριό λεηλατήθηκε από άτακτους Αλβανούς ενόπλους που δρούσαν στο πλευρό των οθωμανικών στρατευμάτων.