Ο Ελληνοαμερικανός εκδότης Παύλος Κοτρώτσιος δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για τον τόπο του, την Ήπειρο

Ο Ελληνοαμερικανός εκδότης της Εφημερίδας «Hellenic News οf America» Παύλος Κοτρώτσιος, από τον Παρακάλαμο Ιωαννίνων, δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον τον τόπο του, την Ήπειρο και στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε και στην Ηγουμενίτσα. Πρόκειται για έναν Έλληνα της διασποράς με πατριωτική συνείδηση, που ποτέ από το μυαλό του, αλλά και την καρδιά του δεν έχει διαγραφεί ο τόπος καταγωγής του. Και το απέδειξε αυτό παλαιότερα ως πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, αλλά και με τις τακτικές
επισκέψεις του στην γενέθλια γη.  Στις επιδιώξεις του είναι η αξιοποίηση των απόδημων Ηπειρωτών επιστημόνων, η  προώθηση των τοπικών προϊόντων, αλλά και η ενίσχυση του τουρισμού με την προσέλκυση νέων επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.