Το μνημειακό τους πλούτο επιχειρούν να αναδείξουν τα χωριά της Θεσπρωτίας

Το μνημειακό τους πλούτο επιδιώκουν να αναδείξουν τα χωριά της Θεσπρωτίας. Σημαντικό ζητούμενο για κάθε χωριό είναι η προστασία και η ανάδειξη των μνημείων του, που συμβάλλει αναμφίβολα στην διατήρηση της συλλογικής μνήμης των κατοίκων του, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τα απλά γεγονότα που συνυφάνθηκαν με την εξέλιξη των κοινωνικών ομάδων στο παρελθόν τους. Σημαντικότερο όμως εμφανίζεται σήμερα το ζητούμενο της λειτουργικής σύνδεσης του μνημειακού πλούτου με τις νεότερες γενιές των κατοίκων και της επανασύνδεσης
με τις παλαιότερες, ιδίως όταν η χρηστικότητα  που είχε στο παρελθόν έχει πλέον εξαλειφθεί ή περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Η σύνδεση δε αυτή, που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από γεγονότα και δραστηριότητες του παρόντος, συμβάλλει με τη σειρά της στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της συλλογικής μνήμης.