Ελκυστική η θεπρωτική θάλασσα...

Η εικόνα δεν θέλει ιδιαίτερη λεκτική υποστήριξη. Φωτογραφία τραβηγμένη στη θάλασσα της Σαγιάδας. Η πρώτη και τελευταία σκέψη: Ελκυστική η Θεσπρωτική θάλασσα. Τα διαφανή και κρυστάλλινα
νερά τους τη χαρακτηρίζουν την κάνουν μοναδική!