Λίγες και ακίνδυνες οι φωτιές το φετινό καλοκαίρι στη Θεσπρωτία, αλλά καλά οργανωμένη και η πυροσβεστική...

Λίγες και ακίνδυνες οι φωτιές το φετινό καλοκαίρι στη Θεσπρωτία, αντιμετωπίστηκαν από την καλά οργανωμένη πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν εκδηλώθηκαν μεγάλες πυρκαγιές, ενώ δεν υπήρξαν και εισαγόμενες από την Αλβανία, σε βαθμό, που να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτό, εκτός των άλλων, οφείλεται και στα προληπτικά μέτρα της πυροσβεστικής, που ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένα. Γενικά τα δύο τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές στη Θεσπρωτία είναι σε ύφεση, ενώ την τριετία 2011-2014
είχαν σημειωθεί και πολλές και μεγάλες. Να σημειωθεί ότι οι άνδρες της πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας, όπως και των άλλων
παραρτημάτων, είναι καλά εκπαιδευμένοι και παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά όταν και όπου χρειάζεται. Μάλιστα συνδράμουν για την κατάσβεση πυρκαγιών και στη γειτονική Αλβανία.