Ένας δραστήριος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Θεσπρωτία έφυγε πρόωρα από τη ζωή...

Ένας δραστήριος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Θεσπρωτία έφυγε πρόωρα από τη ζωή... Πρόκειται για τον έως τώρα πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ψάκκας Παραμυθιάς Κωνσταντίνου Τσιάκου. Δεν ήταν μόνο ενεργητικός για την επίλυση ζητημάτων του χωριού του, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δεν ήταν μόνο άτομο ανοιχτό στην κοινωνία, δεν ήταν μόνο συνεπής στις υποχρεώσεις του ως αυτοδιοικητικός παράγοντας και ως
άτομο, αλλά
πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα αποδείχθηκε χαρακτήρας με ήθος και αγνότητα. Γι' αυτό αγαπήθηκε από τους συντοπίτες του με αγάπη βαθιά και ειλικρινή. Γι' αυτό ο θάνατός του αποτελεί θλιβερή απώλεια. Στο ήθος και στην αγνότητά του στηριζόταν και η προσφορά του. Μια προσφορά, που δεν θα μπορέσει να τη σκεπάσει η λησμονιά...