Τα πανηγύρια του καλοκαιριού ση Θεσπρωτία, πόλος έλξης των ξενητεμένων...

Τα πανηγύρια του καλοκαιριού ση Θεσπρωτία, είναι πόλος έλξης των ξενητεμένων. Όσοι ξενητεμένοι κάνουν διακοπές στα χωριά τους, στα πανηγύρια αναζητούν όχι απλά την εκτόνωση, αλλά την επανσύνδεσή τους με τον τόπο τους. Οι “μακράν” περιμένουν μέ λαχτάρα τις μέρες ταυτές να βρεθούν στον τόπο τους, να ξαναζωντανέψουν μέσα του παιδικές μνήμες, να χαρούν τις ομορφιές της επαρχίας και να ψυχαγωγηθούν στα πανηγύρια, αντλώντας δυνάμεις από τις ρίζες τους. Οι Θεσπρωτοί ξενητεμένοι,  ήθελαν και
θέλεουν πάντα τη χαρά και τη γιορτή, τό τραγούδι και τον χορό, ως μία προέκταση της κοινωνικής τους ζωής.