Ζεστές "φωλιές" για τους ηλικιωμένους δημιουργούνται στην Ήπειρο

Ενώ παλαιότερα οι κοινωνίες τοποθετούσαν στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής τους ηλικιωμένους και αξιοποιούσαν την πείρα τους, οι σύγχρονες κοινωνίες τους τοποθετούν στο κοινωνικό περιθώριο. Η κρίση του θεσμού της οικογένειας, η αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών και αρχών, η απομάκρυνση από τον παλαιότερο τρόπο ζωής, οι συχνά συμβατικές συγγενικές σχέσεις και η διεύρυνση του χάσματος των γενεών, είναι ορισμένοι επιπλέον λόγοι
στους οποίους οφείλεται η υποβάθμιση της θέσης των ηλικιωμένων. Ωστόσο, δεν λείπει και το ενδιαφέρον γι' αυτούς. Μία 'ζεστή' εστία φιλοξενίας για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, εγκαινιάστηκε στον Άγιο Γεώργιο Φιλιππιάδας, στον όμορφα ανακαινισμένο χώρο του πρώην κοινοτικού καταστήματος, στην πλατεία της τοπικής κοινότητας. Πρόκειται για ένα έργο με διαχρονική προοπτική, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ηλικιωμένων, να έχουν μία ζεστή και φιλόξενη γωνιά, όπου θα συγκεντρώνονται, θα ανταλλάσουν απόψεις, θα πίνουν τον καφέ τους και θα οργανώνουν δημιουργικές δράσεις.  Ο κοινωνικός περίγυρος μπορεί να συμβάλει, ώστε να αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι πιο αισιόδοξα την ώριμη περίοδο της ζωής τους. Πρώτα-πρώτα πρέπει να τους δείξουμε ότι δεν τους θεωρούμε άχρηστους, αλλά ότι τους αγαπούμε και νοιαζόμαστε γι’ αυτούς. Έπειτα, πρέπει να τους ωθούμε να είναι δραστήριοι και δημιουργικοί. Γενικά, ο περίγυρος και η οικογένεια βοηθούν τους γεροντότερους, όταν τους θεωρούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό μπορεί αν επιτευχθεί τόσο με την ηθική στήριξη των ηλικιωμένων ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους όσο και με την εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής των ηλικιωμένων στις οικογενειακές δράσεις και την αξιοποίηση των συμβουλών τους.