Το χορευτικό χωριού της Θεσπρωτίας δίνει νότα παράδοσης σε πανηγύρια και εκδηλώσεις...

Το χορευτικό χωριού της Θεσπρωτίας, συγκεκριμένα της Κεραμίτσας Φιλιατών,  δίνει νότα παράδοσης σε πανηγύρια και εκδηλώσεις. Αποτελείται από κατοίκους του χωριού, που εμφανίζονται με παραδοσιακές στολές και έχουν συγκροτήσει οργανωμένες χορευτικές ομάδες. Οι παραδoσιακοί χοροί συντελούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και είναι το μέσο έκφρασης έντονων συναισθημάτων και ο πιο σημαντικός σύνδεσμος με τις παραδόσεις μας. Οι παραδοσιακοί χοροί για τους ξενητεμένους, είναι μέρος της ζωής τους, είναι η επαφή τους με την πατρίδα.