Η επισκεψιμότητα στο ιστορικό Σούλι όλο και μεγαλώνει με εγχώριους και Ευρωπαίους τουρίστες!

Παρότι ζούμε σε μια εποχή, που η ιστορία δεν αποτελεί το ενδιαφέρον των πολλών, εν τούτοις η επισκεψιμότητα στο ιστορικό Σούλι όλο και μεγαλώνει με εγχώριους και Ευρωπαίους τουρίστες! Βέβαια δεν είναι στο επίπεδο, που θα άρμοζε στην ιστορικότητα του χώρου,  αλλά σε σχέση με το παρελθόν είναι σαφώς καλύτερη. Το εντυπωσιακό είναι το Σούλι δεν δέχεται μόνο εγχώριους, αλλά και Ευρωπαίους τουρίστες. Αυτό εξηγείται για δύο, κυρίως, λόγους: Πρώτον, στην Ευρώπη είναι γνωστά τα κατορθώματα των Σουλιωτών, των πρόδρομων της ελληνικής ελευθερίας, γιατί διδάσκονται μέσω των σχολικών εγχειριδίων. Ας σημειωθεί ότι στη Γαλλία μεγάλη οδός φέρει το όνομα του Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπότσαρη. Δεύτερον, πολλοί ταξιδεύουν στη Γλυκή και στον Αχέροντα, που αποτελούν στη Θεσπρωτία τουριστικούς προορισμούς, και από εκεί δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο να ανέβουν στο Σούλι.