Μπαράζ εκδόσεων βιβλίων και μονογραφιών τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία, για το ανύπαρκτο "Τσάμικο"!


Μπαράζ εκδόσεων βιβλίων και μονογραφιών παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Αλβανία, για το ανύπαρκτο "Τσάμικο"! Μεθοδευμένα γίνεται προσπάθεια να παραχαραχθεί η ιστορική αλήθεια και να προβληθούν και να στηριχθούν ανυπόστατες διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας γενικότερα και της Θεσπρωτίας ειδικότερα.  Ο Νέτζατ Μερτζούσι έγραψε το βιβλίο « Η εθνοκάθαρση στην Τσαμουριά». Γεννήθηκε στην
Παραμυθιά και στην Κατοχή ήταν εννέα χρονών. Αποσιωπεί τα εγκλήματα των "Τουρκοτσάμηδων" σε βάρος του τοπικού Ορθόδοξου πληθυσμού, ενώ αντίθετα μιλάει για γενοκτονία των "Τουρκοτσάμηδων",  επιχειρώντας να εμφανίσει ως γεγονός, κάτι που δεν υπήρξε.  Με τον ίδιο παραπλανητικό σκοπό, κυκλοφόρησε επίσης η μονογραφία "Τσαμουριά" της ερευνήτριας Εντλίρα Τροπλίνι,όπως πρόσφατα και βιβλίο του Άρμπεν Λάλλα.