Τι σημαντική ανακάλυψη έφεραν στο φως οι ανασκαφικές έρευνες στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς!

Οι πρόσφατες έρευνες στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς απέδειξαν ότι γ εμφάνιση του ανθρώπου στην Θεσπρωτία ανάγεται στην Παλαιολιθική Περίοδο. Επιβεβαιώθηκε και αρχαιολογικά η άποψη για αξιόλογη παρουσία  του προϊστορικού ανθρώπου στο θεσπρωτικό χώρο κατά τη Μέση (±250.000 - 35.000 Π.Χ.) και Νεώτερη (±35.000 - 9.000 Π.Χ.) Παλαιολιθική Περίοδο. Κατά Νεολιθική Περίοδο (± 9.000-2.800 Π.Χ.) ανθρώπινη εγκατάσταση έχει
διαπιστωθεί στις σπηλιές της Ψάκας και της Σίδερης, καθώς και σε διάφορες περιοχές της κοιλάδας του Κωκυτού. Αρχαιολογικά επιβεβαιωμένη είναι η αραιή μεν αλλά συνεχής παρουσία προελληνικών φύλων την πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η π.χ. χιλιετία). Το 2.000 Π.Χ.   περίπου τοποθετείται η ειρηνική εγκατάσταση των πρώτων ελληνόφωνων φύλων, των Ελλήνων Θεσπρωτών, στη Θεσπρωτία και εν γένει σε ολόκληρη την Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια του 14ου & 13ου π.χ. αι. Μυκηναΐοι άποικοι από τη Δυτική Πελοπόννησο φτάνουν μέχρι τους νοτιότερους όρμους της Θεσπρωτίας, ιδρύοντας οχυρωμένες εγκαταστάσεις: την Εφύρα στις εκβολές του Αχέροντα και την προϊστορική Τορύνη στον όρμο του Λύχνου.