Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, έχει να παρουσιάσει πλούσιο έργο...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που ιδρύθηκε το 2014 (όταν καταργήθηκε η ΛΒ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων), με έδρα την Ηγουμενίτσα, έχει να παρουσιάσει πλούσιο έργο. Ο προϊσταμένός της Γιάννης Χουλιαράς και το υπόλοιπο προσωπικό, εργάζονται δημιουργικά. Βασικές δραστηριότητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας είναι η μελέτη, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων συντήρησης,
αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του άμεσου περιβάλλοντός τους. Η επιμέλεια της μόνιμης έκθεσης των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας και η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων που προάγουν την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο επιστημονικό και ευρύ κοινό και την τοπική κοινωνία. Η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων της Θεσπρωτίας και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας. Η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων της Θεσπρωτίας και η παραγωγή έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, καθώς και λοιπού πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Διαμορφώσεις-αναδείξεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Συντήρηση, σχεδίαση, φωτογράφηση των κινητών ευρημάτων, που προέρχονται από τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ανασκαφές . Ανακηρύξεις και οριοθετήσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.