Το κούρεμα των ζώων στη Θεσπρωτία: Μεγάλο γεγονός για την κτηνοτροφική ζωή!

Το κούρεμα των ζώων στη Θεσπρωτία είναι μεγάλο γεγονός για την ποιμενική ζωή! Γίνεται απαραίτητα σε όλα τα ζώα, πρόβατα και γίδια, μικρά και μεγάλα.Ο κούρος μοιάζει με πανηγύρι, είναι ημέρα χαράς για τους τσοπάνηδες. Παλαιότερα τις τρίχες των ζώων, τα “πλοκάρια”, τις επεξεργάζονταν και δημιουργούσουν εξαιρετικά υφαντά. Να σημειωθεί ότι ο κούρος είναι μια ιδιαίτερα κοπιαστική διαδικασία, καθώς το μαλλί
των ζώων είναι ποτισμένο με λίπος, το οποίο εμποδίζει την διείσδυση του ψαλιδιού στα μαλλιά και δυσχεραίνει το κόψιμό τους. Για να κουρέψουν τα ζώα οι κτηνοτρόφοι, τα ξαπλώνουν κάτω στη γη, γιατί δεν είναι εύκολο το κούρεμα όταν στέκονται όρθια και τα κουρεύουν σε όλο το σώμα.