Σε ποια χωριά θα βρεθεί αυτή την εβδομάδα η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Θεσπρωτίας...

Τα δρομολόγια, που θα ακολουθήσει η Κινητή Αστυνομική Μονάδα Θεσπρωτίας, έχουν οριστεί ως ακολούθως:
  • Τετάρτη (8-6-2016) και ώρες από 8.00 έως 15.00: Αμπελώνας – Τσαμαντάς – Βαβούρι – Λιάς – Λίστα – Κουρεμάδι – Κεφαλοχώρι – Μηλέα – Γαρδίκι Φιλιατών. 
  • Πέμπτη  (9-6-2016)   και  ώρες   από     18.00     έως    1.00: Πηγαδούλια – Άγιος Αρσένιος – Σμπόκια – Κυπάρισσος – Παλαιοχώρι – Δονάτος – Γολά – Ροδοστίβα.
  • ·    Παρασκευή   (10-6-2016)   και  ώρες    από  8.00  έως  15.00: Αετός – Άνω Παλαιοκκλήσι – Κάτω Παλαιοκκλήσι – Κοκκινιά (Τσατσουλέϊκα) – Χλωμός - Αχλαδιά.
  • Κυριακή  (12-6-2016)   και   ώρες   από   18.00   έως   01.00: Σαμονίβα – Τσαγκάρι – Φροσύνη – Αυλότοπός – Κουκλιοί – Γλυκή.