Να προστατευτούν τα δάση της Ηπείρου από την παράνομη ξύλευση!

Με αφορμή περιστατικό σύλληψη ατόμου για παράνομη υλοτομία στην Ήπειρο, να σημειωθεί ότι είναι ανάγκη να προστατευτούν τα δάση της περιοχής.  Η παράνομη υλοτομία τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση. Και από ντόπιους και από Αλβανούς. Τα δασοτεμάχια  για να ξυλευτούν θα πρέπει να δοθεί άδεια από το Δασαρχείο. Οτιδήποτε φεύγει από το δάσος και
μεταφέρεται οφείλει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα παραστατικά. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος εντοπίζεται στα σύνορα με την Αλβανία, όπου Αλβανοί κόβουν παράνομα ξύλα και ύστερα τα εισάγουν στην Ελλάδα. Γίνεται αποψίλωση μεγάλων εκτάσεων. Η αντιμετώπιση της λαθραίας υλοτομίας από τα κατά τόπους δασαρχεία δεν είναι εύκολη υπόθεση.