Ηλεκτρονικός τουρισμός στη διασυνοριακή περιοχή Θεσπρωτίας-Αλβανίας!

Ηλεκτρονικός τουρισμός θα αναπτυχθεί στη διασυνοριακή περιοχή Θεσπρωτίας-Αλβανίας! Ειδικότερα, στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013»,  θα δημιουργηθεί, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών,  δίκτυο για την προβολή και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των ιστορικών κάστρων των
περιοχών εντός και εκτός συνόρων. Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη πολύ-πολιτισμική και εκπαιδευτική εμπειρία με τη χρήση κατάλληλα προσαρμοσμένων καινοτόμων διαδραστικών βιωματικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει τη δυνατότητα περιηγήσεων μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών μνημείων. Γίνοναι συζητήσεις για τις επιμέρους δράσεις βιντεοσκόπησης και ψηφιοποίησης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο πληροφοριακό υλικό του έργου και στον καλύτερο δυνατό τρόπο διάχυσης των αποτελεσμάτων του.