Η Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων, ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της...

Μετά από μια περίοδο κρίσης, η Γαλακτομική Σχολή Ιωαννίνων, ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Την  επισκέπτονται σχολεία, προκειμένου να γνωρίσουν όλα τα στάδια της επεξεργασίας του γάλακτος, αλλά και της παραγωγής των γαλακτοκομικών προϊόντα. Τα παιδιά παρακολουθούν με προσοχή τα επίπεδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, ενημερώνονται για τη διαδικασία της παστερίωσης του γάλακτος, ξεναγούνται στις σύγχρονες και τεχνολογικά
εξελιγμένες εγκαταστάσεις και διαπιστώνουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που τηρούνται στον χώρο. Οι σπουδαστές της Σχολής παρασκευάζουν  και προσφέρουν στους επισκέπτες υγιεινό παγωτό από φρέσκο Ηπειρώτικο γάλα.