Το ιστορικό γεφύρι της Πλάκας, μοναδικό μνημείο και έργο τέχνης, ξανά όρθιο!

Φωτό: Απόστολος Δήμος
Το λιθόκτιστο μονότοξο γεφύρι της Πλάκας, έργο του 1866 και ανακηρυγμένο μνημείο και έργο τέχνης, κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου 2015, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τα Τζουμέρκα.  Όπως εξήγησε η καθηγήτρια του ΕΜΠ και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων Ελισσάβετ Βιντζηλαίου, κύριο αίτιο της κατάρρευσης ήταν η διάβρωση που εντοπίστηκε
ότι υπήρχε στο ανατολικό βάθρο της γέφυρας, με αποτέλεσμα τα φορτία να μην καταλήγουν ομοιόμορφα σε όλα τα θεμέλια. Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, που έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του Συμβουλίου, η αποκατάσταση του μνημείου, που θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, θα πρέπει να βασιστεί σε θεμελιώδεις αρχές, όπως ότι οι μελέτες θα αποδίδουν την αρχική χάραξη και ότι τα σημεία που θα συμπληρωθούν θα διακρίνονται από τα αυθεντικά. Το έργο της συμπλήρωσης των κατεστραμμένων τμημάτων είναι επείγον, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα κατάρρευσης των σωζόμενων τμημάτων.