Βαλκανικά Φολκλορικά Συγκροτήματα στην Ήπειρο...

Φωτογραφία από τα χορευτικά συγκροτήματα, που συμμετείχαν στο 2ο Φολκλορικό Φεστιβάλ Ιωαννίνων. Η συμβολή των παραδοσιακών χορευτικών ομίλων στην διάσωση της παράδοσης και στην τόνωση του
πολιτισμού, ως επίσης και στην αλληλοκατανόηση των λαών είναι σημαντική.