"Αρρώστησε όχι από ασθένεια, αλλά από το φόβο της ασθένειας"!

Θεσπρωτός, μας περιέγραψε το ακόλουθο περιστατικό, που συνέβη με γνωστό του: "Έχω έναν γνωστό, ο οποίος φοβάται τα μικρόβια. Φυσικά δεν τα βλέπει με τα μάτια του, για να φυλάγεται. Τα βλέπει, όμως με τη φαντασία του. Και όταν βλέπει η φαντασία και δεν βλέπουνε τα μάτια, βράσε ρύζι. Τετρακόσια τα έχει, αλλά άμα ακούει για καμιά αρρώστια, "παθαίνει"
αμέσως κάτι. Και άμα νιώθει καμιά ασήμαντη οργανική ενόχληση ή κούραση, νομίζει ότι "πάσχει" από φοβερές ασθένειες. Στο δρόμο δεν δίνει το χέρι του, για να μην τον κολλήσει κανένα μικρόβιο. Τελικά αρρώστηκε, όχι απόασθένεια, αλλά από το φόβο της ασθένειας".