Ανάπτυξη της αλιείας και των ιχθυοκαλλιέργειών στη Θεσπρωτία και στην Ήπειρο, αλλά και ευρύτερα στην Αδριατική και στο Ιόνιο!

Συνεργασία 13 φορέων από Ελλάδα-Ιταλία-Αλβανία-Κροατία-Μαυροβούνιο-Βοσνία... 
Δεκατρείς φορείς, προερχόμενοι από την Ιταλία (Περιφέρειες Molise, Emiglia Romagna, Abbruzzo, Marche, Puglia, Veneto, Informest), την Ελλάδα (Περιφέρεια Ηπείρου), την Κροατία (Επαρχία Dubrovnik – Neretva, Περιφέρεια Istria), το Μαυροβούνιο (Δήμος Kotor), την Αλβανία (Περιφερειακό Συμβούλιο Shkodra) και την Βοσνία – Ερζεγοβίνη (Επαρχία Herzegovina – Neretva), συνεργάστηκαν, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος, γιά τήν ανάπτυξη της αλιείας και των ιχθυοκαλλιέργειών στη
Θεσπρωτία και στην Ήπειρο, αλλά και ευρύτερα στην Αδριατική και στο Ιόνιο! Εκπονήθηκαν μελέτες για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται η αναγκαιότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την όσο το δυνατόν καλύτερη προοπτική της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη Θεσπρωτία, στην Ήπειρο, στην Αδριατική και στο Ιόνιο. Η ιδέα της δημιουργία μιας ετικέτας προέλευσης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα επέτρεπε την περαιτέρω αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον κλάδο και θα συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Ηενίσχυση των ελέγχων για την ποιότητα του νερού, καθώς και η εφαρμογή κανόνων υπεύθυνης αλιείας.