Ποια σημεία στη Θεσπρωτία είναι κατάλληλα για κολύμβηση...

Εκδόθηκε η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία, κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών Κολύμβησης, που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2015 και στις αρχές της θερινής περιόδου 2016, χαρακτηρίζονται κατάλληλα για κολύμβηση τα θαλασσινά νερά των ακτών  Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Πέρδικας, Συβότων  Σαγιάδας. Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η κολύμβηση στα θαλασσινά νερά των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων, στις εκβολές του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν και στη θαλάσσια περιοχή, βραχώδη ακτή νοτιοανατολικού ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλπο Πλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν.