Ο Θεσπρωτός γυναικολόγος-μαιευτήρας Μηνάς Πασχόπουλος αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα...

Για δεύτερη θητεία πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων...
Ο Θεσπρωτός (από τους Φιλιάτες) γυναικολόγος-μαιευτήρας Μηνάς Πασχόπο
υλος αναγνωρίζεται από την επιστημονική κοινότητα... Ένας από τους διάφορους τρόπους αναγνώρισής του είναι και η ανάδειξή του για δεύτερη θητεία ως προέδρου της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων.  Άνθρωπος σεμνός και ιατρός με κύρος. Το ερευνητικό έργο του εστιάζεται κυρίως στην Γυναικολογική
ενδοσκόπηση
(Υστεροσκόπηση- Λαπαροσκόπηση), την εφαρµογή ενδοσκοπικών τεχνικών για τη διερεύνηση της παθολογίας του τραχήλου της µήτρας (Μικροκολποϋστεροσκόπηση), την ενδοµητρίωση και την διατραχηλική εµβρυοσκόπηση. Μεταξύ των τιμητικών διακρίσεων, που έχει αποσπάσει, συγκαταλέγονται: To βραβείο της καλύτερης εργασίας στο Ετήσιο Συνέδριο της British Society for Colposcopy and Cervical Pathology (BSCCP), για την εργασία: "Does ball cauterization following LLETZ affect the localization of the new SCJ". To βραβείο της καλύτερης εργασίας στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας,  για την εργασία: "CIN µετά αφαίρεση επί υγιών ορίων: Παράγοντες κινδύνου και κλινικές εφαρµογές".  Το βραβείο της καλύτερης εργασίας (Jochen Lindemann Award) στο Congress of Gynecological Endoscopy, Berlin, για την εργασία: "Comparison of diagnostic accuracy between carbon dioxide and normal saline solution for uterine distension in outpatient hysteroscopy" A. Kaponis, M. Paschopoulos, E. Meridis, P. Anastasopoulos, G.Potsis, Y. Alamanos, E. Paraskevaidis. To βραβείο της καλύτερης αναρτηµένης ανακοίνωσης στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοσκοπήσεων στη Γυναικολογία, για την εργασία: "History of Endoscopy: What lessons have we learned from the Ancient Medicine to the Oth Century". To βραβείο της καλύτερης αναρτηµένης ανακοίνωσης στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοσκοπήσεων στη Γυναικολογία, Ιωάννινα,  την εργασία: "History of Endoscopy: From Medieval to Modern Times"  To βραβείο της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοσκοπήσεων στη Γυναικολογία.