Εβδομήντα χιλιάδες βοοειδή εκτρέφονται στην Ήπειρο!

Ένας σημαντικός αριθμός βοοειδών εκτρέφονται στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου ανέρχονται στα 70.000. Η Ηπειρώτικη παραγωγή βοοειδών είναι κυρίως εκτατικού τύπου, δηλαδή η πλειοψηφία των ζώων βόσκουν στη φύσης. Η εκτατικού τύπου κτηνοτροφία των ζώων, που γίνεται σ' ένα ποιοτικό
φυσικό περιβάλλον, όπως αυτό της Ηπείρου, κατέχει σημαντική θέση στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε περιοχές δύσβατες. Η εκτροφή βοοειδών συνιστά έτσι προστασία απέναντι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, στην ερήμωση της υπαίθρου και σε ό,τι θα μπορούσε να απειλήσει την ομορφιά των ευρωπαϊκών τοπίων. Η βοσκή, που εξασφαλίζει προοδευτικό και διαφοροποιημένο έλεγχο της βλάστησης, συμμετέχει ενεργά στην πρόληψη φυσικών κινδύνων (πυρκαγιές, διάβρωση, χιονοστιβάδες, κ.λπ.). Τα ζώα εκχερσώνουν τις απρόσιτες περιοχές· διατηρούν το χορτάρι χαμηλό στις πλαγιές των βουνών, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις χιονοστιβάδες τον χειμώνα· εκθαμνώνουν τα χαμηλά δέντρα και τους θάμνους του δάσους και καταναλώνουν μέρος των βάτων σε φράχτες και χέρσες ζώνες, κάτι που προλαμβάνει τους κινδύνους πυρκαγιών.Η εκτατική κτηνοτροφία διατηρεί έτσι τη βιολογική ισορροπία. Με στόχο να βελτιστοποιήσει την απόδοση των ζώων του, ο κτηνοτρόφος επιλέγει σε ό,τι αφορά θέματα γενετικής βελτίωσης και προτιμά είτε μία κτηνοτροφία χωρίς διασταυρώσεις ή με διασταυρώσεις. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή κρέατος, τα βασικά κριτήρια επιλογής κινούνται κυρίως σε 2 επίπεδα:
  • Ο κτηνοτρόφος που εστιάζει στην γέννηση αναζητά κριτήρια ποιότητας κτηνοτροφίας, δηλαδή ό,τι έχει σχέση με την αναπαραγωγή, το θηλασμό, τον τοκετό, το μητρικό ένστικτο.
  • Ο κτηνοτρόφος που εστιάζει στην πάχυνση,  ενδιαφέρεται περισσότερο για τις επιδόσεις ανάπτυξης του ζώου, την ικανότητά του στο να καταναλώνει σωστά τις τροφές, τη μορφολογία του, την ικανότητα πάχυνσής του κλπ…