Και με τη συμμετοχή Σαρακατσαναίων από τη Θεσπρωτία το 36ο Σαρακατσάνικο Αντάμωμα

Συναντήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, οι Σαρακατσαναίοι, στο ετήσιο "αντάμωμα", το 36ο κατά σειρά, σε ένα ειδυλλιακό  τοπίο μέσα στά Περτουλιώτικα λιβάδια και αναβίωσαν τα έθιμα και τον τρόπο ζωής των προγόνων τους. Μεταξύ αυτών και Σαρακατσαναίοι από τη Θεσπρωτία. Σαρακατσάνοι ή Σαρακατσαναίοι ένας πανάρχαιος πρωτοελληνικός (αυτόχθων) νομαδικός λαός. Με την ύπαρξή του,
την παράδοσή του, μαρτυρά πως οι Σαρακατσάνοι και γενικότερα οι Έλληνες είναι ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, μα και ο λαός με την αρχαιότερη και ωραιότερη γλώσσα,
μητέρα όλων των γλωσσών της Ευρώπης. Οι Σαρακατσάνοι νομάδες εξάσκησαν αποκλειστικά την μετακινούμενη κτηνοτροφία, την πρωταρχική αυτή μορφή του νομαδισμού από τα πανάρχαια χρόνια ώς και στά μέσα του 20ου αιώνα.