Κινητές Αστυνομικές Μονάδες και στη Θεσπρωτία,που θα ενισχύσουν την ασφάλεια στα χωριά της ελληνοαλβανικής μεθορίου!

Κινητές Αστυνομικές Μονάδες δημιουργούνται και στη Θεσπρωτία. Σύμφωνα με την αστυνομία αποστολή των πληρωμάτων τους θα είναι να παρέχουν γρήγορα αστυνομικές υπηρεσίες στους κατοίκους απομονωμένων περιοχών, η άμεση διεκπεραίωση
“ιδιαίτερων” προβλημάτων κ.ά. Σε διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, επιβαίνει μεικτό κλιμάκιο τριών ενστόλων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας)