Ανέβηκε η στάθμη των νερών του ποταμού Καλαμά

Λόγω των βροχοπτώσεων της Άνοιξης, ανέβηκε η στάθμη του ποταμού Καλαμά. Είναι εμφανής η άνοδος, καθώς τα νερά του ποταμού έχουν αυξηθεί και ο Καλαμάς είναι "φουσκωμένος". Βέβαια δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα υπερχείλισης και αν δεν υπάρχουν τις επόμενες ημέρες έντονες βροχοπτώσεις, η στάθμη αναμένεται να
υποχωήσει στα φυσιολογικά επίπεδα.Να σημειωθεί ότι κατά μήκος του Καλαμά υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που πολλές φορές κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν πλημμυρίσει. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, κατά καιρούς, επιχειρήθηκε καθαρισμός του ποταμιού, κυρίως από μεγάλους κορμούς δένδρων και λάσπη.