Μεγάλες οι ελλείψεις ιερέων σε περιοχές της Ηπείρου και της Βορείου Ηπείρου!

Eπιτάφιος τρεις το μεσημέρι σε χωριό της Βορείου Ηπείρου, καθώς ο ιερέας εξυπηρετεί 7 χωριά! Κληρικός στη Μητρόπολη Κόνιτσας καλύπτει 11 χωριά!  
Μεγάλες είναι οι ελλείψεις ιερέων σε περιοχές της Ηπείρου και της Βορείου Ηπείρου! Έγινε περιφορά επιταφίου τρεις το μεσημέρι σε χωριό της Βορείου Ηπείρου, καθώς ο ιερέας εξυπηρετεί 7 χωριά! Κληρικός στη Μητρόπολη Κόνιτσας καλύπτει 11 χωριά!  Μέρα με τη μέρα τα κενά μεγαλώνουν αφήνοντας χωριά ολόκληρα χωρίς εφημερίους. Αυτοί, που έχουν τα προσόντα να υπηρετήσουν την Εκκλησία, θεολόγοι καθηγητές, δάσκαλοι και άλλων
επιστημών εκπαιδευτικοί και άλλα άτομα μορφωμένα και πιστά, προσκαλούνται να ενδυθούν το μέγα της Ιερωσύνης ένδυμα και να ανοίξουν τις κλεισμένες εκκλησίες των χωριών.