Τα... αποβράσματα της θάλασσας!

Η θάλασσα... αποβράζει διάφορα αντικείμενα, που καταλήγουν σ' αυτή είτε από τους ανθρώπους είτε από την ίδια τη φύση, μέσω των ποταμών. Όπως ο κορμός δένδρου στην παράλια ζώνη της Θεσπρωτίας. Έτσι
είναι και η ζωή... Όταν δεν την αντιμετωπίζουμε δημιουργικά και δυναμικά, μας... αποβράζει!