Από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας η Θεσπρωτία!

Η Θεσπρωτία είναι από τους πιο αραιοκατοικημένους νομούς της χώρας, καθώς φιλοξενεί λιγότερους από 45.000 κατοίκους, σε μια έκταση που αγγίζει τα 1525 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Οι βασικοί δείκτες δημογραφικής εξέλιξης (δείκτες
γονιμότητας, γήρανση του πληθυσμού, μετανάστευση), για τον νομό της Θεσπρωτίας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, έχουν αρνητικές τάσεις. Η Θεσπρωτία άλλωστε, ήταν και παραμένει στην τελευταία γραμμή του καταλόγου των αναπτυγμένων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.