Ήθος και καλλιέργεια δείχνει και δίνει ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Γεώργιος Κοτσίνας, δείχνει και δίνει, όπως ομολογούν καθηγητές, ήθος και καλλιέργεια. Φυσικός στην ειδικότητα, έχει ανθρωπιστικά αντανακλαστικά και είναι βαθύτατα σκεπτόμενο άτομο, με διαρκείς αναζητήσεις. Με συνεχή και έντονη προσπάθεια, με γνώσεις, με άσκηση των δεξιοτήτων, με έντονη
ενεργητικότητα, με  βουλητική αντοχή και ευελιξία, ανταποκρίνεται θετικά στον ρόλο του. Μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες, την ηρεμία του χαρακτήρα του, την παιδαγωγική φιλοσοφία και τις επιστημονικές θεωρίες μάθησης, ανάπτυξης και διδασκαλίας, αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.