Προσπάθεια για την καλλιέργεια της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Βορειοηπειρωτών...

Η «ΟΜΟΝΟΙΑ»  ίδρυσε το δικό της εκδοτικό οίκο, με στόχο την ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών και άλλων αξιών της Βορείου Ηπείρου.  Ο φορέας αυτός θα έχει κύριο στόχο την έκδοση νέων βιβλίων, την επανέκδοση παλαιότερων ιστορικών συγγραμμάτων, αλλά και τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με όλη την βιβλιογραφία που αφορά τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.  Είναι μία προσπάθεια, που ξεκίνησε με
πρωτοβουλία του Γενικού Προέδρου της "ΟΜΟΝΟΙΑΣ" Λεωνίδα Παππά,  πριν από δύο μήνες  και εξέδωσε ήδη το πρώτο βιβλίο με τίτλο «Ο αγροφύλακας, που έγινε θρύλος». Πρόκειται για μία ιστορική νουβέλα του συγγραφέα Βαγγέλη Παπαχρήστου. Η  προσπάθεια αυτή  έχει  στόχο την καλλιέργεια της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Βορειοηπειρωτών.