ΑΒΑΡΙΤΣΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ: Ένας μικρός συνοικισμός με στολίδι του τους νερόμυλους!

Ο συνοικισμός Αβαρίτσα Παραμυθιάς είναι κτισμένος σε τοποθεσία, που δεσπόζει του ποταμού Καλαμά (Θύαμι), κοντά στη Μενίνα, κάτω από την Καλλιθέα. Με λίγους κατοίκους, καθώς έχει σημειώσει τις τελευταίες δεκαετίες πληθυσμιακή πτώση, εντούτοις η Αβαρίτσα παραμένει ζωντανή. Στολίδι της αποτελούν οι νερόμυλοι. Είναι σημαντικά στοιχεία για την ιστορία και τις ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ο νερόμυλος είναι η πρώτη μηχανή παραγωγής έργου, που κατασκεύασε ο άνθρωπος, με τη χρήση φυσικής, ήπιας και ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Με τη δύναμη που δημιουργεί η πτώση του νερού από ψηλά ή η ροή του και με τη βοήθεια του τροχού, εφεύρεση που άλλαξε την ανθρώπινη ιστορία, κινήθηκαν απλές και στη συνέχεια πολύπλοκες μηχανές, που κάλυψαν τις περισσότερες ανάγκες των προβιομηχανικών κοινωνιών, αντικαθιστώντας στις πρώιμες μηχανές την ανθρώπινη ή ζωϊκή δύναμη (χειρόμυλοι και ζωόμυλοι), κινητήριες δυνάμεις πριν το νερό και τον αέρα.